Passa al contingut principal

Vacunes contra la COVID-19 i anafilaxi. Recomanacions

Recentment el CDC nord-americà ha publicat unes recomanacions per als centres de vacunació, en relació a prendre mesures per a potencials reaccions anafilàctiques.


Una de les reaccions adverses greus que s'han observat entre els vacunats contra la COVID-19 són les reaccions al·lèrgiques greus.

De fet, entre les contraindicacions, figuren els antecedents d'haver patit una reacció al·lèrgica amb una vacuna mARN COVID-19, ja sigui greu (per exemple, anafilaxi) o més lleu. 

També estaria contraindicada l'administració en aquelles persones que tinguessin una al·lèrgia coneguda als excipients (per exemple, polietilenglicol) i a les que hagin patit reaccions al·lèrgiques greus al polisorbat  que pot acompanyar a algunes vacunes de la grip, degut a potencials reaccions encreuades. En aquests casos, recomanen tenir un diagnòstic acurat per part d'un al·lergòleg, abans de plantejar-se la possibilitat  de vacunar-se.

Caldrà prendre precaucions en aquelles persones que tinguin antecedents de reaccions al·lèrgiques greus amb altres vacunes o amb l'administració parenteral d'algun fàrmac.  En tots els casos cal avaluar la relació benefici/risc de vacunar-se i considerar la intervenció de l'al·lergòleg.
 
En cada cas caldrà considerar els pros i contres, tenint en compte:
  • El grau d'exposició al SAS-CoV-2 (risc de contraure la malaltia).
  • Els factors de risc que poden condicionar una mala evolució de la COVID-19.
  • Els antecedents d'infecció amb SAS-CoV-2, atès que fins al moment, la reinfecció s'ha mostrat com un fenomen molt poc freqüent. 
  • Atès que encara no es té prou informació, els antecedents de reacció al·lèrgica immediata amb altres vacunes o fàrmacs per via parenteral.
  • L'accés immediat a mesures de suport mèdic, en cas d'anafilaxi. 

El CDC recomana mantenir en observació, en el centre de vacunació, durant 30 minuts a les persones que tenen algun risc de patir reaccions al·lèrgiques immediates i durant 15 minuts aquelles que no tenen cap factor de risc conegut.
  

Podeu consultar el document complert a:  


Popular Posts

Programa de Farmacovigilància a Catalunya - Vigilància de les vacunes contra la COVID-19

Com per a qualsevol nou medicament, la seguretat de les vacunes contra la COVID-19 es garanteix a través del monitoratge i avaluació continua de la relació entre els beneficis i els riscos del seu ús, és el que coneixem com a farmacovigilància. La notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments, i en el cas de les vacunes d'esdeveniments adversos després de la vacunació, és el mètode de farmacovigilància més àgil i universal per identificar possibles nous riscos o problemes de seguretat que no han estat identificats o caracteritzats en els assaigs clínics, i constitueix un pilar fonamental de la seguretat dels pacients.  Ateses les circumstàncies d'urgència amb les que s'han desenvolupat i autoritzat les vacunes que properament es començaran a administrar a la població, la farmacovigilància encara es fa més imprescindible. El Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d'ús Humà (SEFV-H), coordinat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Produc

Paper de la ciutadania en la farmacovigilància. La #MedSafetyWeek

Una reacció adversa és qualsevol resposta perjudicial, i sovint inesperada, quan prenem un medicament. Per conèixer millor els medicaments i fer que el seu ús sigui més segur, és molt important  NOTIFICAR , si se sospita que s'ha patit una reacció adversa.   Qualsevol ciutadà pot notificar, si sospita que ha patit un efecte advers a un medicament, que hagi pres o està prenent. Ho pot fer al Programa de Targeta Groga ( www.targetagroga.cat ).  La campanya  #MedSafetyWeek Des de fa 5 anys, l'Uppsala Monitoring Centre (centre col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la vigilància internacional de la seguretat dels medicaments),  promou aquesta campanya de sensibilització , que va adreçada tant als professionals sanitaris com a la ciutadania. Durant una setmana, se sumen esforços per divulgar la idea que cal q ue es notifiquin els problemes derivats de l'ús dels medicaments, perquè és la millor manera de detectar-los i, així, poder prevenir-los.   Per