Passa al contingut principal

Àcid acetilsalicílic en prevenció primària cardiovascular

L’àcid acetilsalicílic (AAS) a dosis de 100 mg al dia és un tractament reconegut per a la prevenció secundària de les malalties cardiovasculars.

En canvi, la utilització en la prevenció primària de persones que no han patit un esdeveniment cardiovascular (malaltia coronària, vascular cerebral o vasculopatia perifèrica), no figura com a indicació en la fitxa tècnica del fàrmac. L’objectiu d'utilitzar-lo en aquest grup de població, seria evitar els esdeveniments cardiovasculars majors, com la síndrome coronària aguda (SCA) i l'accident vascular cerebral (AVC).

Recentment s’ha publicat una recomanació del projecte Essencial de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que ha estat consensuada per les societats científiques: "Àcid acetilsalicílic i prevenció primària cardiovascular"

Basant-se en les dades de la revisió de les guies de pràctica clínica i metaanàlisis, no s'ha trobat evidència que l’AAS, utilitzat per a la prevenció primària, redueixi la mortalitat (total i cardiovascular) ni els esdeveniments cardiovasculars majors (infart de miocardi, ictus) sense augmentar les hemorràgies greus (digestives o intracranials).

Per tant, la recomanació és que en pacients amb risc cardiovascular alt, moderat o baix no estaria indicat l'ús d'àcid acetilsalicílic com a prevenció primària cardiovascular.

Factors de risc cardiovascular alt o moderat:

 • Diabetis mellitus tipus 1 o 2
 • Hipertensió arterial
 • Dislipèmia
 • Tabaquisme
 • Obesitat
 • Malaltia renal crònica
 • Sedentarisme
 • Tractament amb immunosupressors, corticoides, antipsicòtics, medicaments per HIV
 • Antecedents familiars de malalties vasculars majors
 • Consum excessiu d’alcohol
 • Edat >70 anys
Es pot calcular el risc cardiovascular de presentar esdeveniments cardiovasculars en els propers 10 anys amb les taules REGICOR validades per a la població d'entre 35 i 74 anys. Es considera alt risc ≥ 10%.

Malgrat podria considerar-se l’ús d’AAS, per a la prevenció primària, en persones d'entre 40 i 70 anys, amb un risc cardiovascular molt elevat (REGICOR ≥15%) i un risc de sagnat baix, els casos que es troben en aquesta situació són escassos, ja que aquests pacients acostumen a tenir un risc hemorràgic elevat, per causa d'altres factors de risc o a comorbiditats.

La prevenció primària de les malalties cardiovasculars s'ha de centrar en les modificacions de l’estil de vida, com activitat física, deixar de fumar, control del pes i el tractament de la hipertensió arterial i dels nivells de colesterol elevats. 

L'ús d'àcid acetilsalicílic, per a la prevenció primària, en pacients amb risc cardiovascular alt, moderat o baix, té un balanç clínic desfavorable, ja que incrementa el risc d’hemorràgies greus (digestives i intracranials) i no en redueix la mortalitat.


Popular Posts

Risc de reaccions adverses greus en pacients amb dèficit de la dihidropirimidina deshidrogenasa

Amb data 11 de maig de 2020, l'AEMPS ha emès una nota informativa en la que adverteix del risc que tenen els pacients amb dèficit de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD). Fàrmacs com la capecitabina , 5-fluorouracil , tegafur o flucitosina estarien contraindicats en els pacients amb dèficit total d'aquest emzim. Vegeu la nota: " Fluorouracilo, capecitabina, tegafur y flucitosina en pacientes con déficit de dihidropirimidina deshidrogenasa "

Malaltia tromboembòlica i la necessitat d'anticoagulació en la COVID-19

Algunes publicacions recents suggereixen que la infecció COVID-19 augmentaria el risc de tromboembolisme venós i arterial. Sembla que la insuficiència respiratòria en la COVID-19 no és deguda només a una síndrome de dificultat respiratòria aguda, sinó que processos trombòtics microvasculars hi poden tenir un paper rellevant. Els pacients greus per la COVID-19 tindrien un estat d' hipercoagulabilitat elevat. La patogènesi no és del tot coneguda. Hi ha evidències d'invasió directa de cèl·lules endotelials per part del virus SARS-CoV-2. Altres causes de lesió endotelial són els catèters intravasculars, els mediadors de la resposta inflamatòria sistèmica aguda com les citocines (com la interleucina [IL] -6) i altres reactants de fase aguda. S'ha suggerit la contribució de la lesió endotelial mediada pel complement però no ha estat confirmada. Cal tenir present que la immobilització també provoca l'estasi del flux sanguini en els pacients hospitalitzats i malalts críti

Paper de la ciutadania en la farmacovigilància. La #MedSafetyWeek

Una reacció adversa és qualsevol resposta perjudicial, i sovint inesperada, quan prenem un medicament. Per conèixer millor els medicaments i fer que el seu ús sigui més segur, és molt important  NOTIFICAR , si se sospita que s'ha patit una reacció adversa.   Qualsevol ciutadà pot notificar, si sospita que ha patit un efecte advers a un medicament, que hagi pres o està prenent. Ho pot fer al Programa de Targeta Groga ( www.targetagroga.cat ).  La campanya  #MedSafetyWeek Des de fa 5 anys, l'Uppsala Monitoring Centre (centre col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la vigilància internacional de la seguretat dels medicaments),  promou aquesta campanya de sensibilització , que va adreçada tant als professionals sanitaris com a la ciutadania. Durant una setmana, se sumen esforços per divulgar la idea que cal q ue es notifiquin els problemes derivats de l'ús dels medicaments, perquè és la millor manera de detectar-los i, així, poder prevenir-los.   Per