Passa al contingut principal

Àcid acetilsalicílic en prevenció primària cardiovascular

L’àcid acetilsalicílic (AAS) a dosis de 100 mg al dia és un tractament reconegut per a la prevenció secundària de les malalties cardiovasculars.

En canvi, la utilització en la prevenció primària de persones que no han patit un esdeveniment cardiovascular (malaltia coronària, vascular cerebral o vasculopatia perifèrica), no figura com a indicació en la fitxa tècnica del fàrmac. L’objectiu d'utilitzar-lo en aquest grup de població, seria evitar els esdeveniments cardiovasculars majors, com la síndrome coronària aguda (SCA) i l'accident vascular cerebral (AVC).

Recentment s’ha publicat una recomanació del projecte Essencial de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que ha estat consensuada per les societats científiques: "Àcid acetilsalicílic i prevenció primària cardiovascular"

Basant-se en les dades de la revisió de les guies de pràctica clínica i metaanàlisis, no s'ha trobat evidència que l’AAS, utilitzat per a la prevenció primària, redueixi la mortalitat (total i cardiovascular) ni els esdeveniments cardiovasculars majors (infart de miocardi, ictus) sense augmentar les hemorràgies greus (digestives o intracranials).

Per tant, la recomanació és que en pacients amb risc cardiovascular alt, moderat o baix no estaria indicat l'ús d'àcid acetilsalicílic com a prevenció primària cardiovascular.

Factors de risc cardiovascular alt o moderat:

 • Diabetis mellitus tipus 1 o 2
 • Hipertensió arterial
 • Dislipèmia
 • Tabaquisme
 • Obesitat
 • Malaltia renal crònica
 • Sedentarisme
 • Tractament amb immunosupressors, corticoides, antipsicòtics, medicaments per HIV
 • Antecedents familiars de malalties vasculars majors
 • Consum excessiu d’alcohol
 • Edat >70 anys
Es pot calcular el risc cardiovascular de presentar esdeveniments cardiovasculars en els propers 10 anys amb les taules REGICOR validades per a la població d'entre 35 i 74 anys. Es considera alt risc ≥ 10%.

Malgrat podria considerar-se l’ús d’AAS, per a la prevenció primària, en persones d'entre 40 i 70 anys, amb un risc cardiovascular molt elevat (REGICOR ≥15%) i un risc de sagnat baix, els casos que es troben en aquesta situació són escassos, ja que aquests pacients acostumen a tenir un risc hemorràgic elevat, per causa d'altres factors de risc o a comorbiditats.

La prevenció primària de les malalties cardiovasculars s'ha de centrar en les modificacions de l’estil de vida, com activitat física, deixar de fumar, control del pes i el tractament de la hipertensió arterial i dels nivells de colesterol elevats. 

L'ús d'àcid acetilsalicílic, per a la prevenció primària, en pacients amb risc cardiovascular alt, moderat o baix, té un balanç clínic desfavorable, ja que incrementa el risc d’hemorràgies greus (digestives i intracranials) i no en redueix la mortalitat.


Popular Posts

Vacunes contra la COVID-19 i anafilaxi. Recomanacions

Recentment el CDC nord-americà ha publicat unes recomanacions per als centres de vacunació , en relació a prendre mesures per a potencials reaccions anafilàctiques. Una de les reaccions adverses greus que s'han observat entre els vacunats contra la COVID-19 són les reaccions al·lèrgiques greus . De fet, entre les contraindicacions , figuren els antecedents d'haver patit una reacció al·lèrgica amb una vacuna mARN COVID-19, ja sigui greu (per exemple, anafilaxi) o més lleu.  També estaria contraindicada l'administració en aquelles persones que tinguessin una al·lèrgia coneguda als excipients (per exemple, polietilenglicol ) i a les que hagin patit reaccions al·lèrgiques greus al polisorbat   que pot acompanyar a algunes vacunes de la grip, degut a potencials reaccions encreuades. En aquests casos, recomanen tenir un diagnòstic acurat per part d'un al·lergòleg, abans de plantejar-se la possibilitat  de vacunar-se. Caldrà prendre precaucions en aquelles persones que tingui

Programa de Farmacovigilància a Catalunya - Vigilància de les vacunes contra la COVID-19

Com per a qualsevol nou medicament, la seguretat de les vacunes contra la COVID-19 es garanteix a través del monitoratge i avaluació continua de la relació entre els beneficis i els riscos del seu ús, és el que coneixem com a farmacovigilància. La notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments, i en el cas de les vacunes d'esdeveniments adversos després de la vacunació, és el mètode de farmacovigilància més àgil i universal per identificar possibles nous riscos o problemes de seguretat que no han estat identificats o caracteritzats en els assaigs clínics, i constitueix un pilar fonamental de la seguretat dels pacients.  Ateses les circumstàncies d'urgència amb les que s'han desenvolupat i autoritzat les vacunes que properament es començaran a administrar a la població, la farmacovigilància encara es fa més imprescindible. El Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d'ús Humà (SEFV-H), coordinat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Produc

Paper de la ciutadania en la farmacovigilància. La #MedSafetyWeek

Una reacció adversa és qualsevol resposta perjudicial, i sovint inesperada, quan prenem un medicament. Per conèixer millor els medicaments i fer que el seu ús sigui més segur, és molt important  NOTIFICAR , si se sospita que s'ha patit una reacció adversa.   Qualsevol ciutadà pot notificar, si sospita que ha patit un efecte advers a un medicament, que hagi pres o està prenent. Ho pot fer al Programa de Targeta Groga ( www.targetagroga.cat ).  La campanya  #MedSafetyWeek Des de fa 5 anys, l'Uppsala Monitoring Centre (centre col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la vigilància internacional de la seguretat dels medicaments),  promou aquesta campanya de sensibilització , que va adreçada tant als professionals sanitaris com a la ciutadania. Durant una setmana, se sumen esforços per divulgar la idea que cal q ue es notifiquin els problemes derivats de l'ús dels medicaments, perquè és la millor manera de detectar-los i, així, poder prevenir-los.   Per