Passa al contingut principal

Sobre aquest lloc


Objectiu

Difondre i promoure l’ús prudent i segur dels medicaments

Autoria 

Col·laboren en aquest blog

  • Carmen Asensio - farmacòloga clínica
  • Josep Maria Castel - farmacòleg clínic i docent a la UAB
  • Gloria Cereza - farmacòloga clínica i docent a la UAB
  • Núria García - farmacòloga clínica

 Què hi trobaràs?

Informació que promogui la prescripció raonada dels medicaments i la utilització efectiva i eficient dels mitjans terapèutics.

  • Novetats
  • Recomanacions sobre selecció i ús dels medicaments
  • Alertes de seguretat
  • Resultats del programa de notificació espontània de reaccions adverses (Targeta groga)
  • Notes i comunicats de les agències reguladores

Tractament de la informació

La propietària d'aquest blog és la FICF. Tots els continguts d'aquest blog són de lliure accés. Es permet, sense autorització prèvia, establir enllaços als continguts d'aquest blog sempre que la finalitat sigui sense ànim de lucre. Els enllaços procedents d'entitats amb ànim de lucre i d'e-comerç hauran de ser autoritzats per la FICF. En tots els casos caldrà citar explícitament la font d'informació i s'haurà de permetre que l'adreça d'aquest bloc aparegui a la barra del navegador.

La informació sobre medicaments i terapèutica que elabora la FICF és independent de qualsevol iniciativa promocional de la indústria farmacèutica o d'altres fonts comercials.

La informació d'aquest blog està adreçada a professionals de la salut i en cap cas no pot substituir la consulta o consell mèdic als pacients.

Aquest blog conté enllaços a altres llocs i recursos d'Internet que poden ser d'interès per als visitants. La FICF no es responsabilitza dels continguts d'aquests enllaços, de la seva actualització, ni de les seves condicions d'accés.

Així mateix, la FICF no és responsable de les opinions que els visitants d'aquest blog puguin expressar en aquest o altres espais de comentaris o de discussió a la Xarxa.

Popular Posts

Vacunes contra la COVID-19 i anafilaxi. Recomanacions

Recentment el CDC nord-americà ha publicat unes recomanacions per als centres de vacunació , en relació a prendre mesures per a potencials reaccions anafilàctiques. Una de les reaccions adverses greus que s'han observat entre els vacunats contra la COVID-19 són les reaccions al·lèrgiques greus . De fet, entre les contraindicacions , figuren els antecedents d'haver patit una reacció al·lèrgica amb una vacuna mARN COVID-19, ja sigui greu (per exemple, anafilaxi) o més lleu.  També estaria contraindicada l'administració en aquelles persones que tinguessin una al·lèrgia coneguda als excipients (per exemple, polietilenglicol ) i a les que hagin patit reaccions al·lèrgiques greus al polisorbat   que pot acompanyar a algunes vacunes de la grip, degut a potencials reaccions encreuades. En aquests casos, recomanen tenir un diagnòstic acurat per part d'un al·lergòleg, abans de plantejar-se la possibilitat  de vacunar-se. Caldrà prendre precaucions en aquelles persones que tingui

Programa de Farmacovigilància a Catalunya - Vigilància de les vacunes contra la COVID-19

Com per a qualsevol nou medicament, la seguretat de les vacunes contra la COVID-19 es garanteix a través del monitoratge i avaluació continua de la relació entre els beneficis i els riscos del seu ús, és el que coneixem com a farmacovigilància. La notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments, i en el cas de les vacunes d'esdeveniments adversos després de la vacunació, és el mètode de farmacovigilància més àgil i universal per identificar possibles nous riscos o problemes de seguretat que no han estat identificats o caracteritzats en els assaigs clínics, i constitueix un pilar fonamental de la seguretat dels pacients.  Ateses les circumstàncies d'urgència amb les que s'han desenvolupat i autoritzat les vacunes que properament es començaran a administrar a la població, la farmacovigilància encara es fa més imprescindible. El Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d'ús Humà (SEFV-H), coordinat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Produc

Els fàrmacs per a la tos no són innocus

Els símptomes més habituals de la COVID-19 són la febre, la tos seca i la fatiga. No hem d'oblidar que la tos és un mecanisme de defensa de les vies respiratòries, i tot i que és un símptoma molest, no sempre s'ha de tractar. En nens no hi ha evidència que cap fàrmac sigui eficaç per al tractament de la tos però en canvi sí que poden ser causa d'efectes adversos i d'intoxicació. Aquesta última es produeix per errors en la dosificació dels preparats per a la tos i també per la ingesta accidental. En adults només ha demostrat eficàcia el dextrometorfà. La combinació d'un antihistamínic i un descongestionant no ha demostrat cap benefici clínic però si que augmenta el risc d'efectes adversos. La codeïna i derivats no han demostrat cap utilitat en la tos pel refredat comú ni en nens ni en adults. Cal remarcar que aquests fàrmacs no s'han d'utilitzar quan la tos és productiva. Els xarops expectorants que es fan servir per facilitar l'eliminació de