Passa al contingut principal

Prendre suplements de vitamina D no prevé ni cura la COVID-19

Si alguna cosa hem après durant aquesta pandèmia per COVID-19, és a no apressar-nos a adoptar tractaments prometedors davant el gran desconeixement sobre aquest virus. Un bon exemple ha estat el cas de la hidroxicloroquina...  


Darrerament pren força la creença que la manca de vitamina D augmenta el risc de contagiar-se per coronavirus i també el risc de malaltia greu per la infecció. Aquesta idea s'ha estès encara més des que s'ha publicat a la premsa dirigida al públic en general. Hem pogut llegir titulars com "La manca de vitamina D multiplica per dos el risc de contagiar-se de coronavirus".

La vitamina D es necessita perquè la resposta del nostre sistema immunitari sigui adequada. Fins ara s'havia estudiat l'ús de vitamina D per prevenir infeccions respiratòries i tot i que hi ha alguna evidència, especialment en persones amb nivell de vitamina D baix o molt baix, els estudis tenen limitacions com l'heterogeneïtat en poblacions d'estudi, intervencions i definicions d'infeccions respiratòries que inclouen afectació de les vies respiratòries superiors i inferiors. 

Amb l'aparició de la COVID-19 s'han fet estudis que han observat una relació inversa entre la gravetat dels pacients malalts per la COVID-19 i els nivells de vitamina D, però calen assaigs clínics per confirmar si aquesta relació és causal i si suplementant amb vitamina D es podria prevenir la infecció per COVID-19 i millorar el pronòstic de la malaltia.

També és important recordar que els suplements de vitamina D no són innocus i que un excés provoca intoxicació i hipercalcèmia.

En l'actualitat no està indicat sol·licitar els nivells de vitamina D en persones sanes sense risc de patir hipovitaminosi D. La millor recomanació és incrementar la ingesta dels aliments rics en vitamina D i prendre el sol per activar aquesta vitamina.


Bibliografia
 

Popular Posts

Vacunes contra la COVID-19 i anafilaxi. Recomanacions

Recentment el CDC nord-americà ha publicat unes recomanacions per als centres de vacunació , en relació a prendre mesures per a potencials reaccions anafilàctiques. Una de les reaccions adverses greus que s'han observat entre els vacunats contra la COVID-19 són les reaccions al·lèrgiques greus . De fet, entre les contraindicacions , figuren els antecedents d'haver patit una reacció al·lèrgica amb una vacuna mARN COVID-19, ja sigui greu (per exemple, anafilaxi) o més lleu.  També estaria contraindicada l'administració en aquelles persones que tinguessin una al·lèrgia coneguda als excipients (per exemple, polietilenglicol ) i a les que hagin patit reaccions al·lèrgiques greus al polisorbat   que pot acompanyar a algunes vacunes de la grip, degut a potencials reaccions encreuades. En aquests casos, recomanen tenir un diagnòstic acurat per part d'un al·lergòleg, abans de plantejar-se la possibilitat  de vacunar-se. Caldrà prendre precaucions en aquelles persones que tingui

Programa de Farmacovigilància a Catalunya - Vigilància de les vacunes contra la COVID-19

Com per a qualsevol nou medicament, la seguretat de les vacunes contra la COVID-19 es garanteix a través del monitoratge i avaluació continua de la relació entre els beneficis i els riscos del seu ús, és el que coneixem com a farmacovigilància. La notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments, i en el cas de les vacunes d'esdeveniments adversos després de la vacunació, és el mètode de farmacovigilància més àgil i universal per identificar possibles nous riscos o problemes de seguretat que no han estat identificats o caracteritzats en els assaigs clínics, i constitueix un pilar fonamental de la seguretat dels pacients.  Ateses les circumstàncies d'urgència amb les que s'han desenvolupat i autoritzat les vacunes que properament es començaran a administrar a la població, la farmacovigilància encara es fa més imprescindible. El Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d'ús Humà (SEFV-H), coordinat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Produc

Paper de la ciutadania en la farmacovigilància. La #MedSafetyWeek

Una reacció adversa és qualsevol resposta perjudicial, i sovint inesperada, quan prenem un medicament. Per conèixer millor els medicaments i fer que el seu ús sigui més segur, és molt important  NOTIFICAR , si se sospita que s'ha patit una reacció adversa.   Qualsevol ciutadà pot notificar, si sospita que ha patit un efecte advers a un medicament, que hagi pres o està prenent. Ho pot fer al Programa de Targeta Groga ( www.targetagroga.cat ).  La campanya  #MedSafetyWeek Des de fa 5 anys, l'Uppsala Monitoring Centre (centre col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la vigilància internacional de la seguretat dels medicaments),  promou aquesta campanya de sensibilització , que va adreçada tant als professionals sanitaris com a la ciutadania. Durant una setmana, se sumen esforços per divulgar la idea que cal q ue es notifiquin els problemes derivats de l'ús dels medicaments, perquè és la millor manera de detectar-los i, així, poder prevenir-los.   Per