Passa al contingut principal

Paper de la ciutadania en la farmacovigilància. La #MedSafetyWeek

Una reacció adversa és qualsevol resposta perjudicial, i sovint inesperada, quan prenem un medicament.

notifica a targetagroga.cat
Per conèixer millor els medicaments i fer que el seu ús sigui més segur, és molt important NOTIFICAR, si se sospita que s'ha patit una reacció adversa.  

Qualsevol ciutadà pot notificar, si sospita que ha patit un efecte advers a un medicament, que hagi pres o està prenent. Ho pot fer al Programa de Targeta Groga (www.targetagroga.cat). 

La campanya #MedSafetyWeek

Des de fa 5 anys, l'Uppsala Monitoring Centre (centre col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la vigilància internacional de la seguretat dels medicaments), promou aquesta campanya de sensibilització, que va adreçada tant als professionals sanitaris com a la ciutadania. Durant una setmana, se sumen esforços per divulgar la idea que cal que es notifiquin els problemes derivats de l'ús dels medicaments, perquè és la millor manera de detectar-los i, així, poder prevenir-los.  

Per què és tant important notificar les sospites de reaccions adverses?

Quan un medicament nou surt al mercat, no sempre s'han detectat tots els efectes indesitjats que pot provocar, ja sigui per ser un problema molt poc freqüent o perquè en els estudis realitzats, no han participat pacients que tinguin alguna característica especial, que els fa més susceptibles a aquell medicament. 

Sovint, l'única manera que tenim per detectar, ràpidament, aquest tipus de situacions és que el metge, farmacèutic/a, infermer/a, altre/a professional sanitari/a o el mateix malalt, ho notifiquin als centres de farmacovigilància de la seva comunitat. Els professionals sanitaris d'aquests centres avaluen la informació rebuda i determinen si aquella sospita mereix ser estudiada amb més profunditat.

El programa de Targeta groga és d'abast mundial. Quan es detecten diversos casos d'un mateix efecte advers, desconegut, encara que sigui en diferents països del mon, es genera un senyal que alerta d'un possible nou problema de seguretat amb aquell medicament. Si es confirma el senyal, es poden prendre mesures per garantir la seguretat dels pacients, ja sigui restringint el seu ús a algun grup de població determinat o, fins i tot, retirant-lo de la circulació.

Què és important que es notifiqui?

Es pot notificar qualsevol sospita d'efecte advers que hagi produït un medicament, però és d'especial interès, per a la salut pública, conèixer aquells problemes que es produeixen, i

  • no estan descrits en el prospecte del medicament
  • s'ha produït amb un medicament nou
  • ha provocat un problema que es considera greu o interfereix, de manera significativa, en l'activitat quotidiana 
  • s'ha produït per la presa de més d'un medicament


Tots podem col·laborar en que els medicaments siguin més segurs. Cada notificació compta.

Popular Posts

Risc de reaccions adverses greus en pacients amb dèficit de la dihidropirimidina deshidrogenasa

Amb data 11 de maig de 2020, l'AEMPS ha emès una nota informativa en la que adverteix del risc que tenen els pacients amb dèficit de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD). Fàrmacs com la capecitabina , 5-fluorouracil , tegafur o flucitosina estarien contraindicats en els pacients amb dèficit total d'aquest emzim. Vegeu la nota: " Fluorouracilo, capecitabina, tegafur y flucitosina en pacientes con déficit de dihidropirimidina deshidrogenasa "

Malaltia tromboembòlica i la necessitat d'anticoagulació en la COVID-19

Algunes publicacions recents suggereixen que la infecció COVID-19 augmentaria el risc de tromboembolisme venós i arterial. Sembla que la insuficiència respiratòria en la COVID-19 no és deguda només a una síndrome de dificultat respiratòria aguda, sinó que processos trombòtics microvasculars hi poden tenir un paper rellevant. Els pacients greus per la COVID-19 tindrien un estat d' hipercoagulabilitat elevat. La patogènesi no és del tot coneguda. Hi ha evidències d'invasió directa de cèl·lules endotelials per part del virus SARS-CoV-2. Altres causes de lesió endotelial són els catèters intravasculars, els mediadors de la resposta inflamatòria sistèmica aguda com les citocines (com la interleucina [IL] -6) i altres reactants de fase aguda. S'ha suggerit la contribució de la lesió endotelial mediada pel complement però no ha estat confirmada. Cal tenir present que la immobilització també provoca l'estasi del flux sanguini en els pacients hospitalitzats i malalts críti