Passa al contingut principal

Paper de la ciutadania en la farmacovigilància. La #MedSafetyWeek

Una reacció adversa és qualsevol resposta perjudicial, i sovint inesperada, quan prenem un medicament.

notifica a targetagroga.cat
Per conèixer millor els medicaments i fer que el seu ús sigui més segur, és molt important NOTIFICAR, si se sospita que s'ha patit una reacció adversa.  

Qualsevol ciutadà pot notificar, si sospita que ha patit un efecte advers a un medicament, que hagi pres o està prenent. Ho pot fer al Programa de Targeta Groga (www.targetagroga.cat). 

La campanya #MedSafetyWeek

Des de fa 5 anys, l'Uppsala Monitoring Centre (centre col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la vigilància internacional de la seguretat dels medicaments), promou aquesta campanya de sensibilització, que va adreçada tant als professionals sanitaris com a la ciutadania. Durant una setmana, se sumen esforços per divulgar la idea que cal que es notifiquin els problemes derivats de l'ús dels medicaments, perquè és la millor manera de detectar-los i, així, poder prevenir-los.  

Per què és tant important notificar les sospites de reaccions adverses?

Quan un medicament nou surt al mercat, no sempre s'han detectat tots els efectes indesitjats que pot provocar, ja sigui per ser un problema molt poc freqüent o perquè en els estudis realitzats, no han participat pacients que tinguin alguna característica especial, que els fa més susceptibles a aquell medicament. 

Sovint, l'única manera que tenim per detectar, ràpidament, aquest tipus de situacions és que el metge, farmacèutic/a, infermer/a, altre/a professional sanitari/a o el mateix malalt, ho notifiquin als centres de farmacovigilància de la seva comunitat. Els professionals sanitaris d'aquests centres avaluen la informació rebuda i determinen si aquella sospita mereix ser estudiada amb més profunditat.

El programa de Targeta groga és d'abast mundial. Quan es detecten diversos casos d'un mateix efecte advers, desconegut, encara que sigui en diferents països del mon, es genera un senyal que alerta d'un possible nou problema de seguretat amb aquell medicament. Si es confirma el senyal, es poden prendre mesures per garantir la seguretat dels pacients, ja sigui restringint el seu ús a algun grup de població determinat o, fins i tot, retirant-lo de la circulació.

Què és important que es notifiqui?

Es pot notificar qualsevol sospita d'efecte advers que hagi produït un medicament, però és d'especial interès, per a la salut pública, conèixer aquells problemes que es produeixen, i

  • no estan descrits en el prospecte del medicament
  • s'ha produït amb un medicament nou
  • ha provocat un problema que es considera greu o interfereix, de manera significativa, en l'activitat quotidiana 
  • s'ha produït per la presa de més d'un medicament


Tots podem col·laborar en que els medicaments siguin més segurs. Cada notificació compta.

Popular Posts

Vacunes contra la COVID-19 i anafilaxi. Recomanacions

Recentment el CDC nord-americà ha publicat unes recomanacions per als centres de vacunació , en relació a prendre mesures per a potencials reaccions anafilàctiques. Una de les reaccions adverses greus que s'han observat entre els vacunats contra la COVID-19 són les reaccions al·lèrgiques greus . De fet, entre les contraindicacions , figuren els antecedents d'haver patit una reacció al·lèrgica amb una vacuna mARN COVID-19, ja sigui greu (per exemple, anafilaxi) o més lleu.  També estaria contraindicada l'administració en aquelles persones que tinguessin una al·lèrgia coneguda als excipients (per exemple, polietilenglicol ) i a les que hagin patit reaccions al·lèrgiques greus al polisorbat   que pot acompanyar a algunes vacunes de la grip, degut a potencials reaccions encreuades. En aquests casos, recomanen tenir un diagnòstic acurat per part d'un al·lergòleg, abans de plantejar-se la possibilitat  de vacunar-se. Caldrà prendre precaucions en aquelles persones que tingui

Programa de Farmacovigilància a Catalunya - Vigilància de les vacunes contra la COVID-19

Com per a qualsevol nou medicament, la seguretat de les vacunes contra la COVID-19 es garanteix a través del monitoratge i avaluació continua de la relació entre els beneficis i els riscos del seu ús, és el que coneixem com a farmacovigilància. La notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments, i en el cas de les vacunes d'esdeveniments adversos després de la vacunació, és el mètode de farmacovigilància més àgil i universal per identificar possibles nous riscos o problemes de seguretat que no han estat identificats o caracteritzats en els assaigs clínics, i constitueix un pilar fonamental de la seguretat dels pacients.  Ateses les circumstàncies d'urgència amb les que s'han desenvolupat i autoritzat les vacunes que properament es començaran a administrar a la població, la farmacovigilància encara es fa més imprescindible. El Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d'ús Humà (SEFV-H), coordinat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Produc